chroom-6-rotterdam
chroom-6-removal-defensie
chroom-6-removal-services
cost-efficient-environmentally
effectief-corrosie-verwijderen
Tekst en bestanden VGM verklaring

VGM verklaring

CHROOM-6 
Removal Services.n1 

01 - 10 - 2018

Veiligheid, Gezondheid, Milieu & Kwaliteit 


Chroom-6 Removal Services zet zich in om de gezondheid en veiligheid van  onze medewerkers te beschermen en tegelijkertijd de impact op het milieu als gevolg van onze werkzaamheden tot een minimum te beperken. 

We streven ernaar om volgens de strengste normen te werken. 
Daarom richten we ons op voortdurende verbetering en werken we volgens  de toepasselijke nationale en internationale codes, normen en beste praktijk  ervaringen. 

Om dit te bereiken :

1 Identificeren, beoordelen en beheersen we risico's waaraan onze medewerkers en het milieu 
blootstaan zorgen we ervoor dat onze werkzaamheden worden uitgevoerd in overeenstemming 
met de geldende wet- en regelgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu en 
proberen we waar mogelijk beter te presteren. 

2 Trainen we onze medewerkers en onderaannemers en stimuleren we hun bewustzijn op het 
gebied van gezondheid, veiligheid en milieu zorgen we ervoor dat medewerkers over de kennis en 
vaardigheden beschikken om hun werkzaamheden uit te voeren. 

3 Stimuleren we een cultuur waar incidenten en bijna-incidenten worden gemeld en onderzocht 
en de verworven kennis wordt gedeeld binnen de organisatie. 

4 Implementeren we beheerssystemen om onze medewerkers te beschermen en vervuiling te 
voorkomen en het afval te reduceren. 

5 We verwachten van onze medewerkers dat ze voor de eigen gezondheid en veiligheid zorgen 
en de impact op het milieu beperken door te werken volgens de instructies en richtlijnen op het 
gebied van gezondheid, veiligheid en milieu die door de organisatie zijn opgesteld. 

6 Incidenten te melden en te helpen bij het onderzoek van alle incidenten die letsel, materiële 
schade of milieuverontreiniging tot gevolg hebben of zouden kunnen hebben. 

Mr. Mario Marinello 
Managing director dep. SHEQ

Chroom-6 Removal Services logo
Chroom-6 Removal Services
 • work for Ship / Marine
  Ship / Marine
 • work for Storage tanks
  Storage tanks
 • work for Pipes
  Pipes
 • work for Bridges
  Bridges
 • work for Offshore
  Offshore
 • work for Health, Security & Environment
  Health, Security & Environment