chroom-6-rotterdam
chroom-6-removal-defensie
chroom-6-removal-services
cost-efficient-environmentally
effectief-corrosie-verwijderen
Tekst en bestanden Beleids verklaring

Beleidsverklaring

Het beleid van Chroom-6 Removal Services is gericht op een gezonde en rendabele bedrijfsvoering. De kwaliteit van dienstverlening staat bij Chroom-6 Removal Services hoog in het vaandel, dit geldt ook voor de veiligheid en gezondheid van alle medewerkers. In het verlengde hiervan wordt ook al het mogelijke gedaan om risico's of gevaarlijke situaties voor bezoekers en het personeel van derden te voorkomen.

De zorg voor het milieu maakt eveneens deel uit van het totale beleid door daar intern en ook extern op een zorgvuldige wijze mee om te gaan. Daarnaast wordt in toenemende mate aandacht besteed aan (MVO) Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waarbij de focus ligt op economische prestaties en respect voor sociale en maatschappelijke aspecten en het in acht nemen van de ecologische waarden. 
Een belangrijk aspect bij het de praktijk brengen van dit beleid, is het opstellen en in stand houden van een doelmatig zorgsysteem, waarbij de wensen van onze klanten en de van toepassing zijnde wet en regelgeving centraal staan. Het laatste geldt ook voor onze internationale klanten, in het geval we daar onze activiteiten uitvoeren. 

Het verrichten van kwalitatief hoogwaardige werkzaamheden, houdt in dat de daarvoor benodigde specifieke maatregelen worden genomen en waar nodig verbeterd voor het bevorderen van ;

 • Continuïteit en winstgevendheid van de onderneming
 • Veilige werkomstandigheden
 • Het voorkomen van tekortkomingen
 • Zorg voor het milieu
 • Leverbetrouwbaarheid
 • Klanttevredenheid 

De hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheid inzake het opstellen van en in stand houden van procedures, het streven naar voortdurende verbetering, en het creëren van optimale omstandigheden op het gebied van Kwaliteit Arbo en Milieu, wordt door de directie noodzakelijk geacht. 

Het KAM beleid is in de gehele organisatie doorgevoerd op basis van een zorgsysteem. De normen en Uitgangspunten zijn uitgewerkt in het KAM HANDBOEK. Van alle medewerkers wordt verwacht dat zij kennis nemen van het beleid en een actieve bijdrage leveren aan de uitvoering ervan. 

De KAM co5rdinator bewaakt de doeltreffendheid van het KAM zorgsysteem en rapporteert over het functioneren ervan. De KAM coordinator is tevens Directievertegenwoordiger en Milieufunctionaris. 

Deze beleidsverklaring is voor iedereen beschikbaar. Er vindt een driejaarlijkse evaluatie plaats.

Opgesteld op 1 oktober 2018

Mr, Mario Marinello Manager directer dep. SHEQ 

Mr. Armando Marinello General Director 

Chroom-6 Removal Services logo
Chroom-6 Removal Services
 • work for Ship / Marine
  Ship / Marine
 • work for Storage tanks
  Storage tanks
 • work for Pipes
  Pipes
 • work for Bridges
  Bridges
 • work for Offshore
  Offshore
 • work for Health, Security & Environment
  Health, Security & Environment